ProgramPROGRAM

Vi har ett fullspäckat program för Sweden Green Building Conference 2015 med talare som är kända i branschen samt internationellt erkända profiler. 

Ta del av årets program i pdf-format genom att klicka på länken här: Program Sweden Green Building Conference 2015

Program Sweden Green Building Conference in English

Samtliga plenumsessioner kommer att översättas till engelska samt vissa specialsessioner.

Onsdag 30 september 2015

08.30 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås serveras.

09.00 Invigning av SGBC15 och Ekobygg

09.20 Mingel och möjlighet att besöka mässan

10.00 Välkommen till SGBC15

  • Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council

Moderator: Mia Odabas

ANALYS

SÅ KAN NÖDVÄNDIGA INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR FINANSIERAS

Behoven av renovering och nysatsning i alla former av infrastruktur är stora. Nu väntar upprustning och renovering av alltifrån kollektivtrafik och vägar, till kommunalt vatten och avlopp. Infrastrukturkommissionen, finansierad av ett antal stora företag, påbörjade sitt arbete i mars 2015 och kommer under konferensen berätta vad den kommit fram till.

10.15-10.25 | Dags att tänka i nya banor

Infrastrukturkommissionens ordförande, Björn Hasselgren, teknologie doktor, KTH, presenterar kommissionens slutsatser.

10.25–11.00 | Hållbar infrastruktur – förslag till lösningar

Infrastrukturkommissionens uppdrag är att peka på möjliga vägar och modeller för att ge Sverige mer och smartare infrastruktur. Målsättningen är att få fram alternativ till den traditionella offentliga anslagsfinansieringen. Panelen diskuterar bland annat hur man på bästa sätt betar av samhällets stora infrastrukturskuld, och samtidigt satsar nästa generations infrastruktur, till exempel smarta elnät och nya transportlösningar.

Jens Henriksson, vd, Folksam
Jessica Rosenkrantz, riksdagsledamot (M)
Magnus Meyer, vd, WSP Sverige
Björn Hasselgren, teknologie doktor, KTH
Teres Lindberg, riksdagsledamot (S)

DEBATT

DEN INKLUDERANDE STADEN – ELLER PRIVATISERING AV DET OFFENTLIGA RUMMET?

Nästa generation efterfrågar hållbart boende i den täta staden, anpassat för ett liv utan bil och med ett offentligt rum att vistas och umgås i när boendeytor krymper. Visioner finns på ritborden hos stadsplanerare och arkitekter världen över. Men samtidigt sker en utveckling där det offentliga rummet privatiseras och övervakas. Hur ska städerna för nästa generation bäst utformas?

11.00–11.20 | Så vill vi utforma nästa generations städer och handelsplatser

Dan Hallemar, chefredaktör, tidskriften Arkitektur
• Mohamed Hama Ali, biträdande jurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå
Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg
Christian Hermelin, vd, Fabege
Helena Ransjö Alcenius, vd, Borås Borås

11.20–11.40 | Brittiskt exempel – privatisering av det offentliga rummet

Möt Anna Minton, författare och gästprofessor i arkitektur vid University of East London. Hon har rönt stor uppmärksamhet med boken Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city. Boken beskriver en privatiseringsvåg av brittiska städer och vilken effekt det har fått på gator och torg.

11.40–12.15 | Lärdomar för framtiden

Panelen fortsätter sin diskussion och reflekterar bland annat över beskrivningen av utvecklingen i Storbritannien. Är Sverige på väg åt samma håll? Paneldeltagarna drar slutsatser och ger råd kring planering, arkitektur och byggnation.

Lunch, mingel och tid att besöka mässan Ekobygg

FOKUS

13.30-14.30 Välj en av sex specialsessioner

Läs mer om sessionsvalen på denna sida.

Kaffepaus med förfriskningar och tid att besöka mässan

FOKUS

15.15-16.15 Välj en av sex specialsessioner

Läs mer om sessionsvalen på denna sida.

INSPIRATION

16.30–17.00 | Därför behövs mer natur i hem och på arbetsplatser!

SGBC15 välkomnar Oliver Heath, förgrundsfigur inom ekologisk design och hållbar arkitektur. Han presenterar här långsiktiga hållbara fördelar med Biophilic design – en formgivning med en stark influens av naturen och naturliga element. Människor har en inneboende dragning till element som speglar naturen. Men på många arbetsplatser och kontor saknas det helt naturinslag. Det måste vi ändra på, är budskapet från Oliver Heath.

17.00–17.10 | Dagens kreatör

I en specialsession under eftermiddagen har deltagare haft möjlighet att utforska sina designtalanger tillsammans med Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S. Valda delar av resultatet presenteras. Oliver Heath är med och väljer sin favorit.

GALAMIDDAG

18.30 | Fördrink i Gyllene salen, Stockhoms Stadhus

19.30 | Galamiddag i Gyllene salen och utdelning av Sweden Green Building Awards

Detaljerat program för galamiddagen meddelas separat. Läs mer om Sweden Green Building Awards på denna sida.

Torsdag 1 oktober 2015

Moderator: Mia Odabas 

08.30 | Mässan Ekobygg öppnar

09.15 | Konferensens andra dag börjar

INSYN

SÅ KAN MILJÖMÅLET GOD BEBYGGD MILJÖ NÅS

Nu ska myndigheternas samarbete kring de svenska miljökvalitetsmålen vässas, näringslivet involveras och innovationer stödjas. Ett nytillsatt miljömålsråd och en omstart för miljömålsberedningen är nya verktyg i arbetet. Ett av miljömålen är God bebyggd miljö, som handlar om vilken typ av stadsbebyggelse vi ska lämna över till nästa generation.

09.15–09.25 | Så här långt har vi kommit

Utifrån årets utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö analyserar Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket, om miljökvalitetsmålet kan uppnås till år 2020. Med hjälp av ett antal indikatorer visar hon hur miljömålsarbetet ligger till i förhållande till målet.

09.25–10.00 | Våra förslag för att skapa hållbarhet i den byggda miljön

Paneldeltagarna från myndigheter, företag och miljörörelsen kommenterar och utvärderar vad som har gjorts hittills för att nå målet God bebyggd miljö. Men framför allt blickar de framåt och pekar på samarbeten, initiativ och allianser mellan företag, myndigheter och medborgare för att närma sig och på sikt nå målet.

Maria Wetterstrand, ordförande, Miljömålsrådet
Rebecka Yrlid, hållbarhetschef, Humlegården Fastigheter
Gustaf Landahl, miljö- och klimatstrateg, Stockholms stad, samt EU-koordinator för projektet GrowSmarter
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Kaffe, mingel och tid att besöka mässan Ekobygg

FOKUS

10.45 – 12.00 Välj en av sex specialsessioner 

Läs mer om sessionsvalen på denna sida.

LUNCH

VISION

EU VILL SE EN GRÖNARE BYGGSEKTOR

EU:s politik för den bebyggda miljön har hittills fokuserat på frågor som rör energieffektivitet. Men nu tar EU-kommissionen fram en bredare grön plattform för den bebyggda miljön.

13.15–13.35 | Cirkulär ekonomi är ett av verktygen

Med utgångspunkt i cirkulära lösningar och de certifieringssystem som skapats av byggindustrin, ska EU-kommissionen definiera grön eller miljövänligt byggd miljö. Arbetet leds av Josefina Lindblom, Policy Officer, miljödirektoratet på Europeiska Kommissionen. På SGBC15 ger hon en unik inblick i den pågående processen.

13.35–14.00 | Vad vill vi ha från lagstiftningsfabriken i Bryssel?

Paneldeltagarna reflekterar kring EU:s planer och diskuterar möjligheter kring gemensamma regelverk respektive marknadslösningar. Vilken väg är den bästa för en omställning till en grönare byggd miljö?

Bengt Wånggren, vd, Sweden Green Building Council
Jytte Guteland, europaparlamentariker (S)
Anders Sjelvgren, avdelningschef, Boverket
Anders Wijkman, ordförande, Återvinningsindustrierna samt Miljömålsberedningen

14.00–14.15 | Höjdpunkter och dolda guldkorn

Sweden Green Building Conference 2015 erbjuder över 50 presentationer i 17 specialsessioner. På stora scenen lyfter producenterna bakom konferensen fram några av specialsessionernas och rundabords-samtalens mest intressanta nyheter och slutsatser.

INSPIRATION

14.15–15.00 | Jason McLennan – världens ledande visionär inom hållbart byggande

Inspireras och utmanas av idéerna och visionerna hos en av världens mest efterfrågade talare på mötesplatser om hållbart byggande och hållbara städer, som för första gången gästar Norden. Jason F. McLennan är skapare av världens tuffaste krav på byggnader och stadsdelar – Living Building Challenge. Han är arkitekt, stadsplanerare och designer som vänder på begreppet att certifiering ska leda till minskad miljöbelastning. Det räcker inte, säger Jason F. McLennan. Byggnader ska bidra positivt till miljön, de ska ha nollutsläpp, ingen energianvändning, vara hälsosamma och vackra. Och intresset är stort för Living Building Challenge hos spjutspetsföretag i USA och Kanada, bland annat byggs nu Googles högkvarter för att klara kraven.

AVSLUTNING

15.00–15.15 | Arrangörerna tackar för i år

Sweden Green Building Council, Kistamässan, sponsorer och samarbetspartners tackar för i år. Stockholms stad, Sweden Green Building Council och World Green Building Council hälsar deltagarna välkomna tillbaka till nästa års stora internationella evenemang i Stockholm: Building Sustainability SGBC16 med World Green Building Council Congress 2016!

Anmäl dig till konferensen via denna sida!

Illustration: White Arkitekter